ערים וקהילות

אסופת מפות המלווה את הספר "מסעות בזמן: ערים וקהילות", אשר יצא במטח, בשנת 2008.

ממלכות מסופוטמיה העתיקה
יוון ומסופוטמיה
הפולייס היווניות במאה ה- 5 לפסה"נ
רומא משתלטת על איטליה (406 - 88 לפסה"נ)
האימפריה הרומית במאה ה- 2 לפני הספירה
האימפריה הרומית בסוף תקופת אוגוסטוס
נתיבי מסחר באימפריה הרומית
פלישות של שבטים לאירופה במאות 3 - 10 לסה"נ
התפשטות האסלאם
ערים ומסחר בימי הביניים (המאה ה- 13 לסה"נ)
התפתחות העיר פריז
אוניברסיטאות ומרכזי תרגום במאות 13 - 15 לסה"נ
בגדאד בשנים 772 - 922
רובע אל - ח'רביה וסביבתו
רובע אל - כרח וסביבתו
אזורי השפעתן של הישיבות בבגדאד
שלטון בית הבסבורג

1. פיתוח וניהול צוות היסטוריה: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן.
2. כתיבה: ד"ר דוד סורוצקין, פרופ' חביבה פדיה.
3. השתתפה בפיתוח: שרון חסון.

ביבליוגרפיה:
כותר: ערים וקהילות

החומר במאגר זה הינו לשם שימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) וכן של בעלי זכויות היוצרים השונים.
אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית