שמואל יוסף פין (1818-1890) | צלם:   -
שמואל יוסף פין (1818-1890)
שמואל יוסף פין (1818-1890). בניגוד למשכילים בגרמניה ובמערב אירופה, שמרו המשכילים במזרח אירופה על המראה והלבוש המסורתיים.