ראש הממשלה דוד בן גוריון | צלם:  זולטן קלוגר
ראש הממשלה דוד בן גוריון
תצלום של דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל בשנים 1949-1963.