ראש הממשלה לוי אשכול | צלם:  פריץ כהן
ראש הממשלה לוי אשכול
ראש הממשלה השלישי לוי אשכול.
כיהן בין השנים 1963-1969, נפטר בהיותו ראש ממשלה