בול לציון 100 שנה לייסוד בית הספר החקלאי מקווה ישראל | ציירת:  א. ויסהוף
בול לציון 100 שנה לייסוד בית הספר החקלאי מקווה ישראל
בול לציון 100 שנה לייסוד בית הספר החקלאי מקווה ישראל.