בול ועליו דמותו של יהודה המקבי | צייר:  א. קלדרון
בול ועליו דמותו של יהודה המקבי
בול מתוך הסדרה: "מועדים לשמחה", תשכ"ב-1961.