בנימין זאב הרצל וקיסר גרמניה, וילהלם השני, במקווה ישראל | צלם:   -
בנימין זאב הרצל וקיסר גרמניה, וילהלם השני, במקווה ישראל
בנימין זאב הרצל וקיסר גרמניה, וילהלם השני, נפגשים בכניסה למקווה ישראל, תרנ"ט-1898.