דוד בן גוריון (1886-1973) | צלם:   -
דוד בן גוריון (1886-1973)
דוד בן גוריון, ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל (כיהן כראש ממשלה בן השנים 1948-1953 וכן בין השנים 1955-1963)