מאגר מידע

דב יוסף (1980-1899) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

יליד קנדה, משפטן, מראשי הסוכנות היהודית.

הגיע לארץ כחייל עם הגדוד היהודי האמריקני, ולאחר שחרורו נשאר בארץ. חבר מפא"י והיועץ המשפטי של הנהלת הסוכנות היהודית (1935). ארגן את הגיוס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. אחריה היה חבר הנהלת הסוכנות ובין חברי ההנהלה, שנאסרו ב"שבת השחורה" (1946) ואשר ישבו במחנה המעצר בלטרון. שימש כמושלה הצבאי של ירושלים בזמן המצור. לאחר מכן היה חבר כנסת מטעם מפא"י, ובשנותיה הראשונות של המדינה היה שר האספקה והקיצוב ואחר-כך שר המשפטים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דב יוסף (1980-1899)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית