מאגר מידע

שיירת נבי דניאל | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

בינואר 1948 החמיר המצב ביישובי גוש עציון, והוחלט לשלוח אליהם שיירת אספקה.

במארס יצאה השיירה והגיעה בשלום ליעדה. על אף שנודע כי הערבים מרכזים כוח גדול ליד בית-לחם, הוחלט ששיירת המשוריינים תחזור עוד באותו היום.
בדרך חזרה נלכדו חלק מאנשי השיירה, והאחרים חזרו לגוש. הלכודים התבצרו ליד הכפר נבי דניאל. מפקד השיירה, שנלכד עם רכז "פורץ המחסומים", פוצץ אותו על עצמו ועל חבריו הפצועים. שאר הלוחמים קיבלו בלילה נשק, שהוצנח על-ידי שני מטוסים. למחרת הם חולצו בסיוע הבריטים. בפעולה זו נפלו 14 לוחמים ונפצעו 40.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: שיירת נבי דניאל
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית