מאגר מידע

ראובן שילוח (זסלני) (1959-1909) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

יליד ירושלים. בוגר הפקולטה למדעי המזרח בבגדד. ניהל את המחלקה לענייני ערבים בוועד הפועל של ההסתדרות. ריכז את פעילות הש"י (שירות ידיעות מודיעין) המדיני.

בימי מלחמת העולם השנייה שימש קצין קישור בין היישוב לבין הצבא הבריטי וטיפל בשיגור הצנחנים לאירופה. ב-48 השתתף בפגישות עם המלך עבדאללה. מחברי המשלחת הישראלית לשיחות שביתת-הנשק עם ירדן ועם מצרים. היה עוזר שר החוץ ומראשי המודיעין בישראל.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ראובן שילוח (זסלני) (1959-1909)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית