מאגר מידע

עוג'ה אל-חפיר (נִיצָנָה) | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

צומת חשוב בנגב הדרומי. דרכי הצומת מוליכות לבאר-שבע, לאבו-עגילה, לאל-עריש, לרפיח ולאילת.

במאי 1948 תפסו המצרים את עוג'ה, והיא נכבשה על-ידי צה"ל במבצע "חורב" (דצמבר 1949), ומכאן חדר צה"ל לסיני.
הסכם שביתת-הנשק הוכרז שאזור ניצנה יהיה מפורז (ללא ביצורים וללא צבא). כאן נקבע מקום המושב של ועדת שביתת-הנשק הישראלית-מצרית. הוקם מחנה משותף ליחידה ישראלית ומצרית, שהיה שבועיים בשליטת המפקד הישראלי ושבועיים – בידי המצרי. כתגובה על פעולות הפידאיון ביטלה ישראל את הפירוז של עוג'ה. בנובמבר 1955 התחולל באזור קרב, והגדוד המצרי נהדף בקרב לילי. באוגוסט 1968 הוקם בניצנה בסיס אימונים של הגדנ"ע.
כיום נמצא בניצנה כפר נוער לנוער יהודי מהתפוצות ואולפן עברית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: עוג'ה אל-חפיר (נִיצָנָה)
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית