מאגר מידע

ג'וינט | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

ועד הסיוע המאוחד של יהודי ארה"ב, שהוקם ב-1914 כדי לסייע ליהודי מזרח אירופה במלחמת העולם הראשונה.

לאחר המלחמה המשיך הג'וינט לפעול ונטל עליו שלושה תפקידים: עזרה, שיקום חומרי ורוחני, והגירה. במשך 40 שנות קיומו סייע ל-3.5 מיליוני נפש. פעילותו הגיעה לשיאה בשנים 1945-1949: במחנות "העקורים" באירופה, מחנות המעפילים בקפריסין, בארץ, ובצפון אפריקה. הוא סיפק צורכיהם של פליטים (מזון, ביגוד, ריפוי), עזר ליהודים להגר לאמריקה הצפונית והדרומית, לאוסטרליה וגם לעלות לישראל. סייע בהעלאת יהודי תימן ב"מרבד הקסמים". הגדול שבמפעליו בישראל הוא מלב"ן – מוסד לטיפול בעולים וקשישים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ג'וינט
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית