מאגר מידע

חמשת עמודי האסלאם | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

חמש מצוות היסוד של האסלאם נקבעו בתקופה שלאחר מות מוחמד, והן מכונות גם "עמודי האסלאם". מצוות אלה נהוגות גם בימינו.

חמשת עמודי האסלאם הם:
1. העדות - א(ל)שַהַאדַה- הצהרת המוסלמי על אמונתו, כפי שהיא מופיעה בפסוק "אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו".
2. התפילה - א(ל)סַאלַת – חמש פעמים ביום.
3. הצדקה - א(ל)זַכּאת– לנזקקים.
4. הצום - א(ל)סוּם – בימי חודש הרמאדן.
5. העלייה לרגל - א(ל)חַג'– לכעבה שבמכה ולכמה אתרים מקודשים בסביבתה, פעם אחת, לפחות, בחיי המאמין.

קראו עוד:
חמש מצוות-היסוד באיסלאם


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חמשת עמודי האסלאם
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית