מאגר מידע

"עמי הספר" | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

כינוי ליהודים ולנוצרים, שנחשבו בעיני המוסלמים לעמים שבידם ספר קודש ובשורה דתית, שקדמה לבשורתו של מוחמד.

המוסלמים התירו ל"עמי הספר" לחיות על פי דתם, אך קיוו כי יתאסלמו מרצונם. מבחינה משפטית הוגדר מעמדם באימפריה המוסלמית: "בני חסות".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: "עמי הספר"
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית