מאגר מידע

חוקי עומר | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

חוקים משפילים המיוחסים לח'ליף עוּמַר השני (717- 720) ושכוונו לעבר בני החסות – כלומר, היהודים והנוצרים.

חוקים אלה כללו איסורים שונים וביניהם: איסור לבנות בתי כנסת או כנסיות חדשות; איסור לשפץ מבנה דתי, אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד; איסור לקיים תהלוכות דתיות ברחובות; ואיסור רכיבה על סוס.
כמו כן, נאסר על היהודים והנוצרים ללמוד את הקוראן  ולמסור עדות בבית המשפט כנגד מוסלמי. בנוסף, קבעו חוקי עוּמַר שעל בני החסות לשאת על בגדיהם סימן היכר חיצוני: סימן צהוב ליהודים, וכחול לנוצרים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חוקי עומר
שם ספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1997
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית