מאגר מידע

מאגר מידע > ההיסטוריה של מדינת ישראל

הקמת המדינה ושנותיה הראשונות | מחברים: חיה רגב; אביגיל אורן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

מדינה צעירה

סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל
מוסד הנשיאות והנשיא הראשון
משטר הצנע
התארגנות צה"ל
כח המגן טרום צה"ל : עד הקמת המדינה (נוב' 1947 – מאי 1948)
הכרזת העצמאות (מאי 1948)
הכרה במדינה
בחירות ראשונות במדינת ישראל והאספה המכוננת
הקמת צה"ל – לאחר הקמת המדינה
ממשלה ראשונה
צה"ל בשנתו הראשונה – לאחר מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות – חמשת המהלכים המרכזיים
מבצעי ההכרעה – מבצע "עובדה"
הקרב על ירושלים
מלחמה לא סדירה – המלחמה בדרכים
מלחמה לא סדירה - המלחמה בערים
מלחמה לא סדירה - הישובים המבודדים
הפעלת תכנית ד' ומבצע נחשון (אפריל 1948)
קרבות עשרת הימים (18-8 ביולי 1948)
מבצעי ההכרעה – מבצע "יואב"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חירם"
מבצעי ההכרעה – מבצע "חורב"

פעולות התגמול

פעולות התגמול 1949 – 1955 - רקע וסקירה כללית
פעולות התגמול בראשית שנות החמישים

פרשיות מדיניות

תכנית ברנדוט
אלטלנה
פרוק הפלמ"ח
שאלת החוקה (1949-1948)
בריחת הערבים מארץ ישראל ובעיית הפליטים
מעמד ירושלים
השילומים מגרמניה
עסק הביש
החרם הערבי

עלייה וקליטה

עליה וקליטה – קיבוץ גלויות
עלית יהודי תימן – "על כנפי נשרים" / "מרבד הקסמים"
מבצע עזרא ונחמיה – עליית יהודי עיראק
העליה ממזרח אירופה
העליה מצפון אפריקה
מחנות העולים והמעברות
התיישבות העולים בראשית שנות החמישים
החינוך בישראל הצעירה


ביבליוגרפיה:
כותר: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
שם תקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל
תאריך: 1995
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית