מאגר מידע

מאגר מידע > משטרים והגות מדינית > טוטליטריזם

צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : משטר טוטליטרי - מהו? | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מלחמת העולם הראשונה גרמה לטלטלה עזה בחברה האירופית. תוצאותיה המדיניות וכן החורבן והאובדן שהותירה הובילו לצמיחת תפיסות פוליטיות טוטליטריות באירופה.

מה הם מאפייני המשטרים הטוטליטריים וכיצד התפתחו? במה הם דומים זה לזה ובמה הם שונים זה מזה? מי היו הדמויות הפוליטיות שעמדו במרכזם? כיצד עיצבו משטרים אלה את החברה בארצות שבהן צמחו?

משטרים חדשים במדינות אירופה

המשטרים הטוטליטריים התפתחו בברית המועצות, באיטליה ובגרמניה.

ברוסיה, בעקבות מהפכה שבה הודח הצאר הוקמה "ברית הרפובליקות הסובייטיות הסוציאליסטיות" - ברית המועצות.

באיטליה קם בשנות העשרים משטר המכונה פאשיזם. מקור השם פאשיזם במילה הלטינית פסקס ,(Fasces) שפירושה צרורות מאוגדים של זרדים וגרזן. ברומא העתיקה סימל הפסקס איחוד וכוח, ובתהלוכות נהגו לשאת אותו לפני הקונסול. המפלגה הפאשיסטית באיטליה אימצה סמל זה ובאמצעותו גם הדגישה את הקשר בין איטליה שלאחר מלחמת העולם הראשונה לבין האימפריה הרומית העתיקה בעלת העבר המפואר.

בגרמניה התקשו מנהיגי הרפובליקה הוויימארית שהוקמה לאחר המלחמה להתמודד עם בעיות המדינה. ארבע עשרה שנים לאחר שהונהג המשטר הדמוקרטי בגרמניה התפתח בה משטר חדש שהיה דומה לפאשיזם האיטלקי אך היו לו הדגשים גזעניים המיוחדים לו. כדי להבליט את ייחודו של המשטר בגרמניה מכנים אותו נאציזם, על שמה של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית שייצגה את המשטר החדש.

מאפייני המשטר הטוטליטרי

המשטרים הטוטליטריים היו מבוססים על אידיאולוגיה רשמית אחת שהכתיבה לאזרחי המדינה כיצד לפעול בכל תחומי חייהם. אידיאולוגיה זו הציגה אידיאל, חזון, שלמען השגתו יש להשקיע את מרב המאמצים, גם אם הדבר כרוך ברמיסת זכויות האזרח. במדינות שמשטרן טוטליטרי שלטה מפלגה אחת ובראשה עמד מנהיג חזק. המנהיג ברוסיה היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית, באיטליה היה זה הדוצ'ה, ובגרמניה - הפיהרר. ראשי המשטרים הטוטליטריים שלטו ללא כל מגבלה בכל תחומי החיים במדינתם - חינוך, כלכלה ותרבות.

השליטים הטוטליטריים שלטו שליטה מוחלטת באמצעי תקשורת ההמונים - העיתונות, הרדיו והקולנוע. בכל המשטרים הטוטליטריים פעלה משטרה חשאית, שהיוותה זרוע של השלטון ובעזרתה פיקח השליט על חיי האזרחים והשליט עליהם את רצונו. השליט שאף לכוון את התנהגות ההמון ואת אורח חייו בהתאם לרצונו בלי להתחשב כלל ביחידים. גיוס ההמון לצורך ביסוס המשטר התבצע באמצעות אסיפות עם, מצעדים וטקסים. השליט שיכנע את ההמון בנאומים מלבי יצרים ומשלהבי רגשות ולא בהצגת טיעונים המבוססים על חשיבה הגיונית.

לחלקים נוספים של המאמר:

צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : משטר טוטליטרי - מהו? (פריט זה)
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : הקומוניזם בברית המועצות
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : הפאשיזם באיטליה
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : עיקרי האידיאולוגיה של הפאשיזם האיטלקי
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : הנאציזם בגרמניה
צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : עיקרי האידיאולוגיה הנאצית


ביבליוגרפיה:
כותר: צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה : משטר טוטליטרי - מהו?
שם ספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית