מאגר מידע

על "שמאל" ועל "ימין" בפוליטיקה | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בחיים הפוליטיים מרבים להשתמש בכינויים "שמאל" ו"ימין". מקורם של כינויים אלה במיקום מושביהם של הנציגים באסיפה הלאומית שקמה בצרפת בתקופת המהפכה הצרפתית (סוף המאה השמונה עשרה).

נציגי האצולה והכמורה הגבוהה, שהחזיקו בעמדות שמרניות, ישבו לימינו של המלך ואילו נציגי "המעמד השלישי" שתבעו שינויים - העירונים, בעלי המקצועות החופשיים, פועלים ואיכרים - ישבו לשמאלו.

עד היום משמשת המילה "שמאל" לאיפיון השקפת עולם או תנועה פוליטית, המבקשת לשנות את הסדר החברתי באופן שיצמצם את הפערים המעמדיים ויבטיח חברה שוויונית וצודקת יותר.
המושג "ימין" מיוחס בדרך כלל להשקפת עולם או לתנועה פוליטית המבקשות לשמר את הסדר החברתי הקיים. בהשקפת העולם של הימין תופשים מקום מרכזי ערכים כדוגמת דת, לאומיות ופטריוטיזם - נאמנות למולדת. הימין תומך בשלטון חזק ומקדש את הרכוש הפרטי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: על "שמאל" ועל "ימין" בפוליטיקה
שם ספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית