מאגר מידע

בני ברית | מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי

ספרית מעריב

מסדר יהודי עולמי, העוסק בפעולות חינוכיות, הומאניטריות ופילנטרופיות בקרב יהודים ברחבי העולם. הוקם בשנת 1843 בארצות-הברית, לפי מתכונת המסדר הנודע "הבונים החופשיים".

מתפקידיו של המסדר, לפי ניסוחו של המייסד, הנרי ג'ונס: "לאחד את עם ישראל לב אחד לעבודת הקודש בעניינים הנעלים והקדושים ביותר לעם ישראל ולארצו; לפתח את השכל ולשפר את המוסר אשר לעמנו, לרוממו ולהגן עליו; לנטוע בלב בני עמנו את הרצון להוקיר מכל יקר את כבודנו ולאהוב את העם בכל נפשנו; למלא מחסורם של העניים והנצרכים; לבקר חולים ולסעדם על ערשם; לעזור לאלמנה וליתום לפי היסודות הנעלים של האנושות, לתמוך בהם ולהגן עליהם". מסדר "בני ברית" הוא תנועה רוחנית-חינוכית, שמטרותיה הן להגשים בחיי הפרט והציבור את עקרונות היהדות.

המוסד העליון של מסדר "בני ברית" היא הלשכה העליונה, שמרכזה בוושינגטון שבארצות-הברית. התא היסודי הוא הלשכה, מעל הלשכות - "הלשכות הגדולות" של הגלילות. מדורי "הלשכה העליונה" של "בני ברית" הם: הליגה נגד השמצה, הנלחמת נגד אפליה גזעית ובעד זכויות-אזרח שוות; מוסדות "הלל" לסטודנטים; המשמשים להם מרכזים דתיים, תרבותיים, וחברתיים; ארגוני נוער של "בני ברית"; מפעלי תרבות למבוגרים; לשכה למלאכה ולהדרכה מקצועית ועוד.

ערב הקמת מדינת ישראל עסק מסדר "בני ברית" בפעולה מדינית למענה ובגיוס כספים למפעלים קונסטרוקטיוויים בישראל.

מסדר "בני ברית" מקים מוסדות של סעד ומשתתף במפעלים כלכליים, בהלוואות לשיקום, בהקמת ספריות ומועדונים, בתי אבות וזקנים וכיוצא באלה.
אחת לשלוש שנים נערך כנס עולמי של "בני ברית". סמלו של המסדר הוא המנורה, שכל אחד משבעת קניה מסמל יסוד: אור, צדק, שלום, צדקה, אהבת אחים, אחדות, אמת.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: בני ברית
שם ספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
הוצאה לאור : ספרית מעריב
בעלי זכויות: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית