מאגר מידע

הזרם האורתודוקסי (ביהדות) | מחברים: דבורה אמיר; דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

(אורתו =ישר, דוקסיה =דרך). ביהדות מהווה האורתודוקסיה זרם דתי, שאורח חייו מבוסס על הציות להלכה ולפוסקיה, ואמונתו מבוססת על כמה עקרונות: האמונה במקורה האלוהי של התורה, האמונה בנצחיות ההלכה וההסתייגות מעריכת שינויים בה, האמונה בביאת המשיח, האמונה בתחיית המתים ועוד.

קהילות יהודיות השייכות לזרם האורתודוקסי התארגנו במאה ה- 19. השינויים שחוללה האמנציפציה בחיי היהודים במאה ה- 19 הביאו לירידה בשמירת המצוות ולחדירת השקפות דתיות חדשות והשקפות חילוניות לציבור היהודי. הזרם האורתודוקסי פעל לבלימת השפעתן של השקפות אלה ולחיזוק שמירת המצוות והציות לרבנים. פעולותיו היו: הקמת מוסדות חינוך ובתי תפילה משלו, ולעתים הסתגרות בשכונות מסוימות בערים.

האורתודוקסים רואים עצמם ממשיכי היהדות, כפי שעוצבה על ידי חז"ל (בעקבות חורבן בית המקדש), וכפי שהתקיימה במשך מאות שנים בקהילות שקיבלו אוטונומיה מהשלטון הנוצרי או המוסלמי. ההבדל בין הקהילות האורתודוקסיות לבין הקהילות היהודיות שהתקיימו לפני האמנציפציה הוא בכך שסמכות הרבנים הוענקה להם קודם לכן על ידי השליטים, ולכן היה הציות להם חובה; לעומת זאת השייכות לקהילה האורתודוקסית, והציות לרבניה, מבוססים על רצונם החופשי של היהודים הבוחרים בכך. מאז המחצית השנייה של המאה ה- 20, האורתודוקסים מהווים מיעוט בעם היהודי.

בקרב האורתודוקסיה קיימים חילוקי דעות בנושאים חשובים: יש ביניהם המחייבים את ההשתלבות בעולם המודרני, ולכן לומדים מדעים מדויקים, מדעי הרוח ושפות; ויש השוללים כל לימוד מלבד לימודי הקודש (משנה ותלמוד). מקצתם תומכים ברעיון הציוני, שהביא להקמת מדינת ישראל, ואף רואים בו חלק מתהליך שבסופו יבוא המשיח; אחרים שוללים את הרעיון הציוני וטוענים כי עם ישראל היה צריך להמשיך לשבת בגלות ולצפות למשיח שיביא אותו לארץ וישיג עבורו עצמאות מדינית. יש אורתודוקסים המאמינים שביאת המשיח קרובה, ואילו אחרים רואים בה חזון עתידי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הזרם האורתודוקסי (ביהדות)
שם ספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית