מאגר מידע

גולאג | מחברת: אורלי אילני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

גוּלָאג, שמו של המשרד שהיה אחראי למערכת מחנות העבודה והכפייה בברית המועצות, ובהשאלה - כינוי למחנות עצמם. כמוסד ממשלתי הוקם הגולאג ב- 1930, וחוסל רשמית ב- 25 בינואר 1960.

המחנות נועדו לשבור את רוחם של האסירים באמצעות עבודות כפייה. בין אסירי המחנות היו פעילי עלייה, מתנגדים פוליטיים וגם אסירים פליליים. רוב מחנות הגולאג מוקמו באתרים מרוחקים ונידחים בצפון מזרח סיביר. תנאי החיים במחנות היו קשים מנשוא: מכסות עבודה קיצוניות, רעב, התעללות וקור איום. אלו היו הסיבות העיקריות למוות בגולגאגים - 80% מן האסירים בגולאגים לא זכו להשתחרר, אלא מתו בתקופת מאסרם.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גולאג
מחברת: אילני, אורלי
שם פרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית