מאגר מידע

איגרת ארתחשסתא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

לפי המסופר בספר עזרא ז, 26-12 , המלך ארתחשסתא נתן לעזרא הסופר איגרת שבה התיר לו להעלות עמו מבבל תרומות של כספים שנידבו יהודים מבבל וכלי זהב. בנוסף להטבות הכלכליות, העניק המלך ארתחשסתא לעזרא סמכות למנות שופטים שיסייעו לו בהשלטת חוקי התורה, שהוכרו כחוקי המלך. סמכותו של עזרא חלה לפי האיגרת גם על היהודים שישבו מחוץ ליהודה והיא כללה גם הטלת עונש מוות.

 

יש חוקרים המטילים ספק במהימנות האיגרת בשל ההטבות המפליגות שניתנו בה. חוקרים אחרים סבורים כי היא מסמך מקורי ומהימן המשקף את המדיניות של מלכי פרס כפי שהיא מתבטאת במסמכים אחרים מאותה תקופה. ארתחשסתא הראשון מָלַך בין השנים 464-425 לפסה"נ, תקופה מקבילה לעליית עזרא שהייתה בשנת 458 לפסה"נ.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: איגרת ארתחשסתא
שם פרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית