מאגר מידע

מדיניות כור ההיתוך | מחברת: ענת בסר

מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

החל משנותיה הראשונות של מדינת ישראל, יושמה בה מדיניות המכונה "כור ההיתוך". מטרת המדיניות הייתה ליצור חברה חדשה ויהודי חדש בישראל - "צבר". לשם כך נתבקשו היהודים שהגיעו מארצות ותרבויות שונות לוותר על מאפייני תרבות המקור שלהם ולאמץ את התרבות המערבית שהייתה הדומיננטית במדינת ישראל. כך טושטשו זהותם ותרבותם של העולים ממדינות האסלאם והעולים ממדינות מזרח אירופה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מדיניות כור ההיתוך
מחברת: בסר, ענת
שם פרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית