מאגר מידע

מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהודים בארצות הברית

הג'וינט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית התפוצות ע"ש נחום גולדמן

הג'וינט (American Jewish Joint Distribution Committee-JDC) הוא ארגון יהודי-אמריקאי, א-פוליטי, ללא מטרות רווח, שהוקם כדי לעזור ליהודים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר בעתות חירום או בעתות משבר. הג'וינט פועל לחיזוק הקהילות היהודיות המקומיות ברחבי העולם וכן לשימור ולפיתוח החיים היהודיים בקהילות אלו.

הג'וינט נוסד בשנת 1914 כדי לעזור ליהודים בפלשתינה ובמזרח אירופה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הג'וינט המשיך לסייע לתושבי ארץ ישראל שהיו תחת שלטון המנדט הבריטי, ומאז קום המדינה מסייע לתושבי ישראל.

בשנת 2004, לאחר תשעים שנות פעילות, פעל הג'וינט בלמעלה משישים מדינות: החל במדינות בריה"מ לשעבר ובמדינות מזרח אירופה, בדרום אמריקה ובאסיה, וכלה בצפון אפריקה, במזרח התיכון ובישראל. כמעט אחד מכל עשרה יהודים החיים מחוץ לגבולות ישראל וארה"ב, ואחד מארבעה ישראלים, נהנה מתוכניות שהפעיל הג'וינט. חלק ניכר ממימונו מקבל הג'וינט מאיחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה .(UJC) בשנת 2004 הסתכם סיוע זה ב–257 מיליון דולר.

בעיתות של משבר - אסונות טבע, מלחמות, רעב – הג'וינט מציע את תמיכתו גם ללא יהודים, זאת מתוך שאיפה למלא את הייעוד היהודי של תיקון עולם - האחריות המוסרית לתקן את העולם ולהקל על סבל ועל עוול בכל מקום שהוא.

דוגמה - תרומת הג'וינט ליהודי אתיופיה

כאשר הגיעו העולים מאתיופיה לישראל ב"מבצע משה" בשנים 1985-1984, פיתח הג'וינט תוכניות הכשרה, מיזמים בתחום החינוך והבריאות, ייעוץ למשפחות ומיזמים לצעירים, כדי לעזור בקליטתם. בשנות ה-80 יזם הג'וינט תוכניות עזרה בתחומים הרפואי והחקלאי ליהודים באתיופיה, ובשנים 1991-1990 סיפק מזון, ציוד רפואי ועזרה סוציאלית ליהודים שהמתינו לעלייתם לארץ באדיס אבבה .

בשנת 1991, ערב שקיעתו של משטר הרודן מנגיסטו, הצליחה ישראל לשכנע, בעזרת כסף רב, את השלטונות באתיופיה, לאפשר את "מבצע שלמה". בתוך 36 שעות הועלו על מטוסי אל-על ומטוסי התובלה של חיל האוויר 14,250 יהודים. ביום שישי, 24 במאי 1991, הגיעו הראשונים, ובשבת, 25 בחודש, נחת בישראל אחרון העולים שהגיע ברכבת האווירית במבצע זה.

לג'וינט היה תפקיד מרכזי בסיוע לקליטת העולים שהגיעו ב"מבצע שלמה". אחת מן התוכניות שהפעיל הג'וינט היא "פַּאקט" שמטרתה לסייע לילדים עולים מאתיופיה בתחום החינוך החל בגיל הרך.


ביבליוגרפיה:
כותר: הג'וינט
שם פרסום מקורי: ישראל : מדינת העם היהודי - ערכת לימוד
תאריך: 2009
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית