מאגר מידע


מאגר מידע > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > הרעיון הלאומי היהודי > זרמים ציוניים

אחד העם (אשר צבי גינצבורג)

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית התפוצות ע"ש נחום גולדמן

אשר צבי גינצבורג הידוע בשמו הספרותי "אחד העם"- סופר ופילוסוף שהגה את תורת "המרכז הרוחני" בציונות. נולד באוקראינה, עלה ארצה, ונפטר בתל אביב חמש שנים אחר כך.

ארץ ישראל בשבילי:

מרכז רוחני תרבותי - מקום יצירת תרבות עברית חילונית מודרנית.

המסר:

"מה שחסר לנו קודם כל, עוד גם קודם 'ההחלטה הלאומית' הוא מקום קבוּע למרכז לאומי רוחני, אשר יהיה 'מקלט בטוח' לא ליהודים, כי אם ליהדות" 1

" אם נבחר בחיים, עלינו לבנות לנו בית לבדנו במקום נאמן – ואיה מקום נאמן כנחלת אבות? עלינו אפוא להקדיש מיטב כוחותינו החומריים והמוסריים להצלתנו זאת האחת: לתחיית עמנו בארץ אבותינו". 2

חומר רקע נוסף:

החזון של אחד העם היה להתאים את התרבות היהודית לעידן המודרני ולהשכלה, ולחדשה בעזרת מרכז תרבותי בארץ. הציונות שהוא חזה נקראה: 'הציונות הרוחנית'.

אחד העם הניח שהמניע לתנועה הציונית אינו מצוקה פיזית. לטענתו, גרמו האמנציפציה וההשתלבות של היהודים בחברה הסובבת אותם להתרופפות האפיון התרבותי -לאומי של היהודים. העידן המודרני שהתאפיין בתהליך חילון ובמתן שוויון זכויות, גרם לדעיכת הדת משום שלא יכלה עוד לקיים את הייחוד היהודי-תרבותי. לבעיה זו קרא "צרת היהדות". לצרת היהודים לא ראה אחד העם כל פתרון. לעומת זאת, ניסה לתת מענה ל"צרת היהדות", באמצעות יצירת מרכז של תרבות עברית חילונית מודרנית.

אחד העם הציע להקים מרכז רוחני בארץ ישראל. הוא לא האמין שכל היהודים מהגולה יעלו לארץ ישראל. הוא חשב שמרכז יהודי תרבותי בארץ ישראל יציל מאבדון ומחורבן גמור את התרבות היהודית העשירה, ושיגאל את העם מן החולי התרבותי שבו שקע. לפי תפיסתו, המדינה הריבונית היא רק כלי שאמור להכיל את רוח העם.

אחד העם לא האמין שיש סיכוי להקים מדינה שתהיה מקום מושבו של כל העם, ככל מדינה אחרת בעולם. הוא לא האמין שרוב העם היהודי, כעשרה מיליון יהודים הפזורים באירופה, יבוא להתיישב בארץ ישראל, במקום מרוחק בלב המזרח התיכון.

לפי תפיסתו של אחד העם יש להקים בארץ ישראל מרכז רוחני, שיהיה מוקד להזדהות לאומית רוחנית ותרבותית של העם שיושב ברובו בגולה. הוא רצה שבמרכז כזה יחיו אנשים שיעסקו בכל תחומי התרבות היהודית– יקימו אוניברסיטאות, ילמדו ויחקרו בהן, ידברו עברית, ייצרו ספרות בעברית, יחקרו את מקורות היהדות, ישאפו לממש ערכים יהודיים, וייצרו מרכז שיהיה מופת של תרבות יהודית ושל חשיבה מודרנית. ברבות הימים תיהפך ארץ ישראל למרכז האומה, ואולי בעתיד הרחוק יצמיח המרכז מתוכו אנשים שיהיו מוכשרים לייסד מדינה.

1. מתוך: ד"ר פינסקר ומחברתו (מכתב גלוי לאחי ברוח), פרדס, א' (1892);כל כתבי אחד העם.
2. מתוך: 'דרך החיים', תרמ"ט (1889); כל כתבי אחד העם.
3. מתוך: אתר האינטרנט האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה 1840–1948.
4. מטח ובית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. מידע נוסף תמצאו בכתובת: http://avot.cet.ac.il


ביבליוגרפיה:
כותר: אחד העם (אשר צבי גינצבורג)
שם פרסום מקורי: ישראל : מדינת העם היהודי - ערכת לימוד
תאריך: 2009
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; בית התפוצות ע"ש נחום גולדמן
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית