מאגר מידע
מאגר מידע > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העליות משנות ה-60 עד שנות ה-90
מאגר מידע > ההיסטוריה של מדינת ישראל > כלכלה, חברה ותרבות


אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: דמוגרפיה וסטטוס חברתי | מחברת: אילנה גומל

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור

הרוסים, כפי שנקראים בישראל לאורך זמן מי שבאו לכאן מברית המועצות לשעבר, מהווים כשישית מאוכלוסיית המדינה. הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בארץ.

הנתונים הבאים מציגים תמונה כוללנית של מצבם הסוציו-אקונומי של הרוסים. קבוצה זאת יוצאת דופן באתוס העבודה הגבוה שלה.האוכלוסייה בגיל העבודה (בין הגילים 65-15) מהווה 57% מכלל הקהילה הרוסית. גילה הממוצע 40.7 אצל הנשים ו- 38.6 אצל הגברים. יש בקרב הרוסים כ- 15,000 מדענים, 100,000 מהנדסים, 50,000 אנשים העוסקים במקצועות הרפואה (15,000 רופאים מוסמכים), 54,000 מורים ו- 182,000 אנשי מקצוע אחרים. לרובם רקע מקצועי מבוסס וניסיון רב שנים בעבודה.36 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אספה מידע על רמת ההשכלה של 401,500 עולים מרוסיה. על פי נתונים אלה, 252,900 (62%) מתוכם סיימו לפחות 13 שנות לימוד, ומחצית מאלה השלימו יותר מ- 16 שנות לימוד.

ואולם למרות רמת ההשכלה הגבוהה שלהם התקשו מאוד העולים מרוסיה למצוא מקומות עבודה המתאימים לרמת ההשכלה והניסיון שלהם. על פי הנתונים הסטטיסטיים לשנת 2003, פחות מ- 40% מהעולים מרוסיה בעלי תארים אקדמאיים הועסקו במשרות שדרשו השכלה גבוהה, וכמעט 13% מאנשי האקדמיה הרוסים הועסקו כעובדי כפיים. כל השאר עבדו בתעשיית השירותים או היו עצמאיים.

הקבוצה הפגיעה ביותר מבחינה מקצועית היא זו של בוגרי האוניברסיטה שלא היו להם תארים מתקדמים (15-13 שנות לימוד). כמעט 16% מהם הפכו לעובדי כפיים. לעומת זאת, בעלי תואר שני (לפעמים יותר מאחד) גמישים והרפתקניים יותר מבחינה אינטלקטואלית ומבחינה מקצועית. במיוחד הצליחו בקליטתם המקצועית רופאים ותוכניתני מחשבים. בקבוצות אלה עובדים כ- 50% בתחום המקצועי שלהם.

באופן כללי תואמת התפלגות נתוני התעסוקה של העובדים המקצועיים מקרב העולים מרוסיה לזאת של האוכלוסייה הישראלית בכללותה, כך, 13.4% מהישראלים עובדים בתחומי המדע והטכנולוגיה, ו- 11.2% מהעולים. ואולם רק 9.8% מהעולים הם עובדי ציבור, ואילו 17% מכלל הישראלים הם עובדי מדינה. לעומת זאת, 18.5% מכלל האוכלוסייה עובדים בתעשיית השירותים, ואילו בקרב הרוסים עומד שיעורם של 21.7%.

עולים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים שאינם מצליחים למצוא תעסוקה בתחומי מומחיותם נמצאים במצב נחות יחסית למי שזכו להכשרה מקצועית מעשית, כמו אחיות, טבחים, ספרים וכן הלאה. רופא מוסמך מובטל אינו יכול לעבוד כאח. לעתים קרובות גולשים אנשים מעין אלה עד לתחתית סולם התעסוקה והופכים לעובדי כפיים. 45.7% מהעולים המועסקים בעבודות כפיים הם בעלי תואר אקדמי.

רק כמות מזערית מכלל הרוסים השתלבו בכוחות הביטחון. רק 3.7% מאנשי המשטרה הם רוסים, ו- 1.1% מעובדי משרד הביטחון ומוסדות הביטחון המיוחדים. איש מהם אינו נמצא בעמדת כוח כלשהי.37

ההכנסה הממוצעת של משפחה רוסית שבאה לישראל בשנת 1990 או מאוחר יותר מגיעה רק ל- 73% מהכנסתה של משפחה ישראלית ממוצעת. בין העולים בשנים 1996-1995, 80% מרוויחים פחות ממחצית מההכנסה הישראלית הממוצעת.

53% מהעולים חיים בדירות שכורות, ואילו 73% מהישראלים הם בעלי דירות או בתים.

לחלקים אחרים של הפרק:

אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: הגלים
אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: דמוגרפיה וסטטוס חברתי (פריט זה)
אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: מפלגות
אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: סגנון התרבות
אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: מוסדות תרבות וחברה

הערות שוליים:
36.See also Russian Israel by Eliezer Feldman.http://www.enovosti.ru/archov/no30 2004.html
37. מרבית הנתונים סופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי


  ביבליוגרפיה:
  כותר: אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל: דמוגרפיה וסטטוס חברתי
  שם ספר: אתם ואנחנו: להיות רוסים בישראל
  מחברת: גומל, אילנה
  תאריך: 2006
  הוצאה לאור : כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור
  בעלי זכויות: כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור
  | גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

  אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

  תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית