מאגר מידע
מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהודים באירופה במאות 20-18
מאגר מידע > שואה > חיים יהודיים באירופה בין שתי מלחמות העולם > יהודי סלוניקי בשנים 1939-1918

סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: סיכום | מחברת: יהודית דישון

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

ניתן לומר כי הספר "בסלוניקי" הוא מסמך היסטורי-חברתי חשוב ביותר על חיי היהודים בסלוניקי בסוף התקופה העות'מאנית, קודם ששיחררו היוונים את העיר מעול התורכים (1912) ולפני השריפה הגדולה שפרצה בעיר בשנת 1917 וכילתה את סלוניקי היהודית. זהו תיעוד ספרותי מרשים של החיים היהודיים התוססים בעיר, של תושביה הססגוניים, של כמה מהאישים היהודים החשובים שחיו בה ואף של העיר עצמה על שכונותיה השונות. החוויות והרשמים של חזקל צבי קלצל המתועדים בספרו "בסלוניקי" הם עדות נאמנה לרוח התקופה (Zeitgeist). הספר הוא תעודה היסטורית יוצאת מן הכלל, ומצבה לקהילה יהודית שאיננה עוד. חשיבות משנה נודעת לספר קטן זה בגלל מיעוט הספרים שכתבו סופרים יהודים בראשית המאה העשרים על סלוניקי היהודית, כשמספר תושביה היהודים הגיע לשיאו.

במשך מלחמות הבלקן היתה סלוניקי לחלק מיוון, ותחת השלטון היווני ירד מספר התושבים היהודים בה. בשנת 1943, כשהיתה יון תחת השלטון הנאצי, כל תושביה היהודים של סלוניקי, כ- 45,000 גברים נשים וטף, נשלחו למחנות ההשמדה בפולין ורק בודדים ניצלו.

כיום חיים בסלוניקי כאלף יהודים. העיר היפה והאקזוטית שקלצל תיאר בספרו בצורה כה חיה ומרשימה לא קיימת יותר. ספרו של חזקל צבי קלצל, "בסלוניקי", הוא מצבה חיה לקהילה מיוחדת במינה שנעלמה לבלי שוב.

לחלקים נוספים של המאמר:

סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: העיר סלוניקי
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: השבת בסלוניקי
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: בית הספר היהודי של חברת "עזרה"
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: החיים החברתיים בסלוניקי
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: אישים יהודיים בסלוניקי
סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: סיכום (פריט זה)

קיצורים ביבליוגרפיים

אלעזר יעקב אלעזר ומשיח אבידן אלעזר, הרב יעקב מאיר הראשון לציון, ירושלים תשנ"ז
בוגוסבלג'ביק Srdan Bogosavljevic, German Literary Travelogues Around the Turn of in Century, 1890-1914, Ph. D. Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois 1983
בוניס דוד בוניס, קולות משאלוניקי היהודית, ירושלים תש"ס
בורלא יוסף בורלא, "יהודי שלוניקי בעסקי הספנות והתובלה הימית", זכרון שלוניקי, גדולתה וחורבנה של ירושלים דבלקן (להלן: זכרון שלוניקי), בעריכת ד"א, ב, תל-אביב תשמ"ו, עמ' 214-211.
בן גוריון דוד בן גוריון, "עיר יהודית שלא היתה כמוה בעולם", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 417-415.
בן סאנג'י מנטש בן סאנג'י, "בעלי המקצועות בקהילת שלוניקי", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 210-208.
בנבנישתי, זכרונות דוד בנבנישתי, "זכרונות נעורים", שאלוניקי עיר ואם בישראל, ירושלים ותל אביב תשכ"ז, עמ' 98-82.
בנבנישתי, יהודי סלוניקי __, יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים – הליכות חיים, מסורת וחברה, ירושלים תשל"ג.
בנבנישתי, לקט __, לקט צרור מאמרים על מורשת יהדות המזרח, ירושלים תש"ן.
בנבנישתי, שאלוניקי היהודית __, "שאלוניקי היהודית", גינזך סלוניקי, קובץ א, תל-אביב 1961, עמ' 13-7.
בן-צבי בסלוניקי יצחק בן-צבי, "שאלוניקי", גנזך סלוניקי, קובץ א, עמ' 417-415. C.H. Klotzel, In Saloniki, Berlin 1920
ברודו, הסבלים יצחק ברודו, "הסבלים בשאלוניקי למיניהם ולארגוניהם", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 243-242.
ברודו, מלאכת הסבלות __, "מלאכת הסבלות בין יהודי סלוניק", גינזך סלוניקי, קובץ א, עמ' 76-74.
ברודו, סיטונאי הירקות __, "סיטונאי הירקות והשבת", זיכרון שלוניקי, ב, עמ' 217-216.
ברלוביץ יפה ברלוביץ, "סיפורי מסעות בעלייה הראשונה – היווצרותו של ז'אנר ארצישראלי", אעברה-נא בארץ – מסעות אנשי העליה הראשונה, אספה וערכה י' ברלוביץ, ההדיר ר' זאבי, תל-אביב 1992, עמ' 371-343.
גאון משה דוד גאון, העתונות בלאדינו, ביבליוגרפיה, ירושלים תשכ"ה.
גוטגטרוי Erich Gottgetreu, "Zum Gedenken an C. Z. Kloetzel", Mitteilungsblatt (published weekly by Irgun Olej Merkaz Europa), Tel Aviv, February 10, 1961
ג'קסון Sir Thoms Graham Jackson, Memories of Travel, Cambridge 1923
גרבר Jane S. Gerber, The Jewa of Spain: A History of the Sephardic Experience, New York 1992
דיהל Charles Diel, Salonique, Paris 1920
הטל, השלמות הטל, אברהם, יהדות יוון – ביבליוגראפיה, השלמות למהדורה הראשונה, ירושלים תשנ"ו
הטל, יהדות יוון __, יהדות יוון מגירוש ספרד ועד ימינו –
מ' ונציה, נעורים מרים ונציה, "נעורים במכבי", זכרון שלוניקי, א, תל-אביב, תשל"ב, עמ' 306-305.
ונציה, אגודת מכבי שלמה ונציה, "אגודת מכבי", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 117-116.
זונאבנד Ulrich Erker-Sonnabend, "Augenmenschen Unterwegs: Zur Wahrnehmung und Erfahrung orientalischer Fremde bei deutschen Reisenden der zweiten Haelfte des 19. Jahrhunderts", German Life and Letters 42 (1988), pp. 1-15
טולידנו, היהודים בחיי המסחר חיים א' טולידנו, "היהודים בחיי המסחר והתעשייה של שלוניקי", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 210-202.
טולידנו, מורים __, "המורים העבריים בבתי הספר בשלוניקי", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 194-189.
יוהס אסתר יוהס, "מאפייני לבושם של היהודים", יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית – פרקים בתרבותם החומרית, ירושלים תשמ"ט, עמ' 172-121.
ינאית רחל ינאית בן צבי, "בקורי בסלוניקי ופגישות עם שלוניקאים", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 421-417.
יעקבסון חנה יעקבסון, יהודים בדרכי-השיירות ובמכרות-הכסף של מקדוניה, קורותיהן של קהילות סירס וסידרוקאפסי במאות ה-15 וה-16, תל-אביב תשמ"ד
לוי דוד לוי, "פעילות היהודים בחיי המסחר (או סיפורן של שתי משפחות)", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 201-198.
מולכו, בית אולפנא מיכאל מולכו, "בית אולפנא תלמוד תורה", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 66-60.
מולכו, הימאות __, "הימאות בסלוניקי", גינזך סלוניקי, קובץ א, תל-אביב 1961, עמ' 54-52.
מולכו, הקהילות __, " 'הקהילות' (בתי הכנסת) בסלוניקי", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 183-174.
מולכו, הרב יעקב מאיר יצחק רפאל מולכו, "הרב יעקב מאיר ז"ל (תרט"ז-תרצ"ט", שאלוניקי, עיר ואם בישראל, עמ' 254.
מולכו, השכונות __, "השכונות היהודיות בשלוניקי", זכרון שלוניקי, ב, עמ' 31-5.
מולכו, עיתונות __, "העתונות האישפאניולית בשאלוניקי, שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 108-103.
מולכו, תולדות __, "תולדות יהודי שאלוניקי", שאלוניקי עיר ועם בישראל, עמ' 26-5.
מקניל R.A. Mcneal, "Necholas Biddle and the Literature of Greek Travel", Classical Antiquity 12 (1993), pp. 65-88.
מרכוס שמעון מרכוס, "ראשית ההשכלה ושידוד מערכות בחנוך בשאלוניקי", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 73-67.
ניצני יעקב ניצני, "דוד פלורנטין", שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים, תל-אביב תשכ"ט, עמ' 253.
סאיאס דניאל סאיאס, "ד"ר יצחק אפשטיין", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 261-259.
סטוורולקיס Nicholas P. Stavroulakis, Salonika: Jews and Dervishes, Athens 1993
ב' עוזיאל, דוד פלורנטין ברוך עוזיאל, "דוד פלורנטין ז"ל", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 266.
ב' עוזיאל, הדייגים __, "הדיגים היהודים בסלוניקי", גינזך סלוניקי, קובץ א, עמ' 51-40.
ב' עוזיאל, הדייגים היהודים __, "הדיגים היהודים בשאלוניקי", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 248-244.
י' עוזיאל, המגדל הלבן יוסף בן פנחס עוזיאל, המגדל הלבן – מחיי היהודים בקהילת סלוניקי, תל-אביב 1978.
י' עוזיאל, מוסדות __,"מוסדות החינוך בקהילת שאלוניקי", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 80-74.
י' עוזיאל, מועדונים __, "מועדונים (קלובים) ואגודות לסוגיהם", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 129-127.
עמנואל יצחק שמואל עמנואל, "תולדות יהודי שלוניקי", זכרון שלוניקי, א, עמ' 272-1.
פאסל Paul Fussell, Abroad: British Literary Traveling Between the Wars, New York and Oxford 1980.
קוואטארט דונלד קוואטארט, "מעמד פועלי התעשייה בשלוניקי, 1912-1850", ימי הסהר – פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, בעריכת מינה רוזן, תל-אביב 1996, עמ' 331-311.
קלוזנר יוסף קלוזנר, "דברי הערכה על קהילת שאלוניקי ואישיה", שאלוניקי עיר ואם בישראל, עמ' 251-249.
ראובן שלמה ראובן, "התנועה הציונית בשלוניקי", מאז ועד עתה – הקצאות הקתדרה (1983-1977), בעריכת צ' אנקורי, הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהודי שאלוניקי ויוון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשמ"ד, עמ' 106-85.
רפאל, בנתיבי שאול שמואל רפאל (עורך), בנתיבי שאול – יהודי יוון בשואה, פרקי עדות, תל-אביב תשמ"ח.
רפאל, ר' יעקב יונה __, "ר' יעקב יונה – משורר העיתים של שלוניקי", פעמים 70 (תשנ"ז), עמ' 123-100.
רקנטי אברהם ש' רקנטי, "ה'מכבי' התקופה ההירואית של התנועה הלאומית בשלוניקי", זכרון שלוניקי, א, עמ' 304-279.
שביט Zohar Shavit and Hans-Heino Ewers, Deutsch Kinder-und Jugendliteratur von der Haskala bis 1945, 1-2, Stuttgart und Weimar 1994-1996.
תל-אביב Chaskel Zwi Klotzel, "A wTel Aviv' – Before Tel-Aviv: Salonika snd Palastine", The Palestine Post, 14.4.1941.

ביבליוגרפיה:
כותר: סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים: סיכום
מחברת: דישון, יהודית
תאריך: אביב תשס"ו , גליון 107
שם כתב עת: פעמים : פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
הוצאה לאור : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
בעלי זכויות: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הערות: 1. פעמים הינו רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח, מיטב ההישגים המדעיים החדשים בכל התחומים של יהדות ספרד, אגן הים התיכון והמזרח בכתיבה בהירה ובליווי איורים רבים.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית