מאגר מידע
מאגר מידע > מהפכות תרבותיות, פוליטיות וכלכליות > מהפכת הדפוס

הדפסת ספרים, חיתוך עץ מן המאה השש עשרה, גרמניה


הדפסת ספרים, חיתוך עץ  מן המאה השש עשרה, גרמניה

בתמונה ניתן לזהות שלבים שונים בעבודת הדפוס: במרכז דַפָּסים (עובדי הדפוס) ומימינם מַכבש הדפוס; בקצה המרוחק הסַדָּרים (מעמדי העמודים), שתפקידם לסדר אותיות ניידות על גבי לוחות דפוס ולצרפן למלים ולמשפטים בשורות, בטורים ובעמודים בהתאם לתבנית הרצויה.


לתמונה מוגדלתביבליוגרפיה:
כותר: הדפסת ספרים, חיתוך עץ מן המאה השש עשרה, גרמניה
שם אתר: The Bridgeman Art Library
בעלי זכויות: The Bridgeman Art Library
הערות לפריט זה:

1. The Typographer, published by Hartman Schopper (woodcut), German School, (16th century) / Private Collection  / The Bridgeman Art Library/ asap creative

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית