מאגר מידע
מאגר מידע > מיישוב למדינה > ההתיישבות

קיבוץ כפר רופין

ארגון יוצאי מרכז אירופה

שנת עלייה לקרקע:

1938

גרעין מייסד:

הנוער העובד

קהילת מוצא:

גרמניה, אוסטריה ורומניה

סוג יישוב:

קיבוץ

נקרא על שם:

הקיבוץ נקרא על שם ד"ר ארתור רופין

בין גלבוע לגלעד, בעמק המעיינות, בקצה הכביש – שוכן קיבוץ כפר רופין. הקיבוץ הוקם ב-25 בנובמבר 1938 כיישוב "חומה ומגדל". הוא נקרא על שמו של ד"ר ארתור רופין, אשר עמד בראש המשרד הארץ-ישראלי ותרם רבות לבניין הארץ ולפיתוח ההתיישבות הציונית בישראל. חברי כפר רופין עיצבו לאורך השנים את אופיו הייחודי של היישוב – כקיבוץ ערכי, שורשי ואיתן, המתפתח וצופה אל העתיד. בעשור האחרון התרחב הקיבוץ וגדל עם חזרת בנים, קליטת תושבים, בניית הרחבה קהילתית ולקראת הקמתה של שכונה קיבוצית חדשה. בכפר רופין חיים כיום כ-450 תושבים, המקיימים חיי חברה וקהילה מגוונים, תוך קידום איכות החיים והסביבה.


ביבליוגרפיה:
כותר: קיבוץ כפר רופין
שם אתר: אור יקרות מפעל ההתיישבות הציוני של היקים בארץ ישראל
בעלי זכויות: ארגון יוצאי מרכז אירופה
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית