מאגר מידע
מאגר מידע > שואה > ההתנגדות הלוחמת
מאגר מידע > שואה > גטו ובידוד > מזרח אירופה
מאגר מידע > שואה > חיים יהודיים בשנים 1945-1939 > הקהילה והמשפחה

מדוע איחר כל כך המרד : הקשר המשפחתי | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

יהודי אירופה המזרחית ידועים בקשריהם המשפחתיים האמיצים, אף כי בשנות האבדון נתרופפו קשרים אלה במידה מסוימת, והיו מקרים שבנים זנחו הוריהם, והורים את ילדיהם, כדי להציל את עצמם משחיטה, שכן נתערערו בשנים האיומות ההן סדרי-חייהם של היהודים, והחושים קהו בסבל ובייסורים המתמידים. הקשר המשפחתי הזה היה גורם מעכב בהתפתחות ארגוני-הלחימה בגטאות. כל עוד היו המשפחות שלמות, סירבו בני הנוער לנטוש את הוריהם בגטו ולצאת אל הפרטיזנים. גם הורים לילדים רכים נמנעו מיציאה ליערות, כי לא יכלו לקחת אתם את ילדיהם ומיאנו להפקירם. כל עוד היה הגטו קיים, אף כי כיליונו היה צפוי כל יום, נחשבו נטישת זקנים וילדים בגטו ויציאה ליערות כבגידה, בחינת "אני את נפשי הצלתי". והיו מקרים, שבגבור הסכנה בגטו, חזרו לשם בנים, אשר כבר עשו ביערות. הם ניסו להציל את משפחותיהם ונספו אתן.

הפעילות המחתרתית בתוך הגטו סיכנה קודם כל את המשפחה. לכן היו הורים שלחצו על בניהם להימנע מפעילות זו ולנתק את קשריהם אל ארגוני-המחתרת. לעומתם היו הורים, ואף זקנים, שאימצו את ידי הבנים למאבק וללחימה פעילה באויב.


ביבליוגרפיה:
כותר: מדוע איחר כל כך המרד : הקשר המשפחתי
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית