מאגר מידע

ערכים מילוניים בנושא השואה באות - ס' | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

ס.א.
ר"ת של Sturmabtielungen; SA; פלוגות-הסער של המפלגה הנאצית.
הוקמו בשנת 1921 ובמעשי הטירור שלהן פילסו את הדרך למפלגה להשתלטות על המדינה. עם עלייתו של היטלר לשלטון גילו ה-ס.א. התנגדות לבריתו של ה"פיהראר" עם הבורגנות הגדולה. ראשי ה-ס.א., וביניהם ארנסט ראהם, מייסדן ומפקדן, הואשמו בהכנת הפיכה ונרצחו ב-30 ביוני 1934. מאז קיפחו ה-ס.א. את עצמאותן האירגונית והשפעתן ופינו את הדרך לעליית כוחן של ה-ס.ס.

ס.ד.
ר"ת של Sicherheitsdienst; SD שרות הביטחון אירגון מורכב מבחירי ה-ס.ס. לתפקידי מודיעין וריגול בפנים הרייך ומחוצה לו ואף בשורות ה-ס.ס. עצמה. נכלל במסגרת המישרד המרכזי לבטחת הרייך.

ס.ס.
ר"ת של Schutzstaffeln; SS פלוגות-המגן המובחרות של המפלגה הנאציח. טופחו כמיסדר עילית, התגלמות ה"אידיאלים" הגזעיים והחברתיים של התורה הנאצית. עם עליית היטלר לשלטון, תפס ה-ס.ס. בהדרגה עמדות-מפתח בכל תחומי החיים ברייך השלישי והיה לאירגון חברתי-פוליטי, משטרתי, צבאי ואף כלכלי-משקי רב-עוצמה. ה-ס.ס. על כל מוסדותיו, שלוחותיו ואנשיו אחראי לביזת רכושם, ניצול עבודתם והשמדתם הפיסית של למעלה מ-6 מיליון יהודים.

וזה סולם הדרגות הנהוג ב-ס.ס. :

טוראים:
ס.ס-.מאן
שטורממאן
רוטאנפיהראר

סמלים:
אונטאר-שארפיהראר
שארפיהראר
אובאר-שארפיהראר
האופט-שארפיהראר

קצינים זוטרים:
אונטאר-שטורמפיהראר
אובאר-שטורמפיהראר
האופט-שטורמפיהראר

קצינים בכירים:
שטורמבאנפיהראר
אובאר-שטורמבאנפיהראר
שטאנדארטנפיהראר
אובאר-פיהראר

גנראלים:
בריגאדאפיהראר
גרופאנפיהראר
אובאר-גרופנפיהראר
אובארסטגרופאנפיהראר

הדרגה הגבוהה ביותר - רייכספיהראר-ס"ס Reichsfuehrer SS;
[רק הימלאר היה בעל דרגה זו.]

סוביבור
מחנה השמדה בגליל לובלין. בתא-הגאזים של המחנה מצאו את מותם כ- 250 אלף יהודים. גוויותיהם נשרפו. המחנה פעל ממארס 1942 עד אוקטובר 1943. מלבד יהודים מהאיזור המזרחי של פולין הובאו לסוביבור יהודים מברית המועצות, צ'אכיה, סלובאקיה, אוסטריה, הולאנד וצרפת. ב-14 באוקטובר 1943 התמרדו האסירים המועסקים במחנה, הרגו את קציני ה-ס.ס. במקום ופרצו את הגדר. רק יחידים נצלו.

סיפו – Sicherheitspolizei, Sipo
משטרת-הבטחון שפללה את המשטרה הפלילית [קריפו] ואת הגסטאפו.

סלובאקיה
מדינה "עצמאית" בחסדה של גרמגיה. הוקמה ב-14 במארס 1939 לאחר ביתורה של צ'כוסלובאקיה. מיספר היהודים במדינה החדשה היה בערך 95 אלף.

סארביה
מדינה "עצמאית" אשר הוקמה ע"י הגרמנים בחלק משטחה של יוגוסלאביה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערכים מילוניים בנושא השואה באות - ס'
מחברת: נשמית, שרה
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה: 1. שם המילון הוא שם הספר.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית