מאגר מידע

אורגאניזאציון טודט (Organisation Todt) | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

שירות עבודה גרמני על שמו של מיניסטר-הזיון הנאצי פריץ טודט.

ניצל מיליוני פועלי-כפיה מכל עמי אירופה, ביניהם מאות אלפי יהודים, שרבים מהם הומתו עם גמר העבודה. בנה כבישים, שדות-תעופה ומיתקנים איסטראטגיים אחרים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אורגאניזאציון טודט (Organisation Todt)
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית