מאגר מידע

אייכמן, אדולף - IV-B-4 | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

סימנה של מחלקה מיוחדת באגף הגסטאפו במשרד הראשי לביטחון הרייך.

מחלקה זו טיפלה בכל עניני היהודים במרחבי השליטה הנאצית, ריכזה את ביצוע ההשמדה ההמונית, אירגנה עקירת היהודים מארצות אירופה השונות ושילוחם למחנות ההשמדה. בראשה עמד ס.ס. אובארשטורמבאנפיהראר אדולף אייכמן. סמכותו - מיופה-כוח לביצוע הפתרון הסופי של הבעיה היהודית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אייכמן, אדולף - IV-B-4
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית