מאגר מידע

מאגר מידע > דתות והגות דתית > יהדות
מאגר מידע > יהודים בתפוצות > יהדות אשכנז

הרמ"א (1530-1572) | מחברת: מתיה קם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקרן אבי חי


 

תולדות חיים


הרב משה איסרליש - הרמ"א - נולד בעיר קרקוב בפולין. אביו, שהיה מראשי ההנהגה היהודית, שלח אותו ללמוד תורה בעיר לובלין.
לאחר נישואיו בשנת 1550, חזר הרמ"א לקרקוב, ושם התמנה לאב בית דין (לדיין הראשי). הרמ"א שימש כרב העיר קרקוב במשך 22 שנה, וגדולתו בתורה התפרסמה בכל רחבי פולין. נוסף על בקיאותו בתחומי היהדות היה הרמ"א בקיא מאוד גם בפילוסופיה, באסטרונומיה ובהיסטוריה.
חיבורו החשוב ביותר של הרמ"א הוא "המפה" - תוספות והתאמות לספר "שולחן ערוך" של הרב יוסף קארו. בזכות "המפה" הפך ה"שולחן ערוך" לספר יסוד בהלכה. 

המפה


לכל סעיף בספרו של קארו - שולחן ערוך - כתב הרמ"א הערות ותיקונים על-פי המנהגים של יהדות אשכנז. ובכך כאילו פרס 'מפה' אשכנזית על ה"שולחן" הספרדי של יוסף קארו. שני החיבורים - השולחן ערוך והמפה - התמזגו בכך לספר הלכה אחד, שנדפס בפולין במהדורות רבות.
המהדורה הראשונה נדפסה בקרקוב בשנת 1570-1571, חמש עשרה שנים לאחר הדפסתו הראשונה של השולחן ערוך בוונציה. 

כתבי הרמ"א בתימן?


מסתבר שכבר במאה ה-17 הגיע מפולין לתימן פירושו של הרמ"א לספר "שולחן ערוך".
וכיצד הגיע פירוש זה, שנכתב בפולין, לתימן שבחצי האי ערב?
באמצעות שליחים, סוחרים יהודים - ובהם סוחרים שהגיעו לתימן מארצות אשכנז. ועל כך מעיד ישראל הכהן בספר שכתב בתימן בשנת 1619: "אנשים סוחרים מארץ אשכנז ומארץ ספרד הביאו ספרים רבים וטובים".
כך מופיעים פסקי ההלכה של הרמ"א בספר שנכתב בתימן במאה ה-17.
עם זה חשוב להדגיש שיהודי תימן הקפידו בדרך-כלל לשמור על מסורתם ועל מנהגיהם, ולא קיבלו את המנהגים וההלכות של יהודי אירופה, למרות שהכירו אותם.


ביבליוגרפיה:
כותר: הרמ"א (1530-1572)
מחברת: קם, מתיה
שם תקליטור: המסע בעקבות הכתר
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; קרן אבי חי
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר-תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם.
2. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית