מאגר מידע

ס.ס. (SS) | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

ר"ת של Schutzstaffeln; SS פלוגות-המגן המובחרות של המפלגה הנאצית.

טופחו כמיסדר עילית, התגלמות ה"אידיאלים" הגזעיים והחברתיים של התורה הנאצית. עם עליית היטלר לשלטון, תפס ה-ס.ס. בהדרגה עמדות-מפתח בכל תחומי החיים ברייך השלישי והיה לאירגון חברתי-פוליטי, משטרתי, צבאי ואף כלכלי-משקי רב-עוצמה. ה-ס.ס. על כל מוסדותיו, שלוחותיו ואנשיו אחראי לביזת רכושם, ניצול עבודתם והשמדתם הפיסית של למעלה מ-6 מיליון יהודים.

וזה סולם הדרגות הנהוג ב-ס.ס. :

טוראים:

ס.ס-.מאן

שטורממאן

רוטאנפיהראר

סמלים:

אונטאר-שארפיהראר

שארפיהראר

אובאר-שארפיהראר

האופט-שארפיהראר

קצינים זוטרים:

אונטאר-שטורמפיהראר

אובאר-שטורמפיהראר

האופט-שטורמפיהראר

קצינים בכירים:

שטורמבאנפיהראר

אובאר-שטורמבאנפיהראר

שטאנדארטנפיהראר

אובאר-פיהראר

גנראלים:

בריגאדאפיהראר

גרופאנפיהראר

אובאר-גרופנפיהראר

אובארסטגרופאנפיהראר

הדרגה הגבוהה ביותר - רייכספיהראר-ס.ס. Reichsfuehrer SS;

[רק הימלאר היה בעל דרגה זו.]


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ס.ס. (SS)
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית