מאגר מידע

משפט אייכמן | מחברת: שרה נשמית

בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד

אדולף אייכמן הועמד לדין לפי החוק הישראלי לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם והואשם בפשעים נגד העם היהודי, בפשעים נגד האנושות, בפשעי מלחמה וכן בהשתייכות לאירגונים פליליים.

משפטו של ס.ס.-אובארשטורמבאנפיהראר אדולף אייכמן, החל להתברר ב-11 באפריל 1961 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בפני השופטים משה לאנדאו (אב בית-הדין) ד"ר בנימין הלוי ויצחק רווה. בראש התביעה עמד היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר; הגן על הנאשם ד"ר רוברט סארוואציוס, מאנשי הסנגוריה במשפטי נירנברג.

במהלך המשפט נגולה מחדש ובמלוא היקפה פרשת ההשמדה של העם היהודי באירופה בידי גרמניה הנאצית ותוארו דרכי התיכנון והביצוע של פשע זה. במשפט הועלו עלילות הגבורה של המחתרת היהודית בגיטאות, במחנות וביערות ותוארו התנאים המיוחדים בהם נאלצו לנהל את מאבקם הלוחמים היהודיים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט אייכמן
שם ספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור : בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית