מאגר מידע

מיתוס | מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; רוני מגידוב; אילה פז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הוראת המילה המקורית ביוונית קשורה לדיבור, ובמשך הזמן הפכה למילה נרדפת ל’סיפור’.

 המיתוסים היווניים עסקו ברובם באלים ומשום כך היו שהגדירו מיתוסים כסיפורים העוסקים באלים.
מעבר להגדרה המילונית המצומצמת, המילה ‘מיתוס’ מזוהה עם כמה משמעויות:

- ’מיתוס’ לעתים תכופות הוא כינוי לסיפורים ‘מכוננים’ סיפורים המשקפים יסודות פסיכולוגיים, דתיים, חברתיים ולאומיים של חברות.
- ‘מיתוס’ לעתים הוא כינוי להשקפות השייכות לעידנים קדומים של האנושות. בהקשרים אלה רואים במיתוס מערכת תודעתית שונה שונה מהמדע ומהפילוסופיה המערבית השיטתית.
- יש המשתמשים במילה ‘מיתוס’ כביטוי לאמונות שהיו חזקות מאוד בעבר והיום אינן מקובלות עוד ואף נחשבות לדברי הבל.

בספרי המקרא אפשר למצוא גישות שונות כלפי מיתוסים של עמי האזור. יש מקראות רבים הדוחים ואף לועגים להשקפות המיתיות האליליות. גישה זאת מכוּנה ‘דה מיתולוגיזציה’ של המיתוס. מקראות אחרים מאמצים חלק מהעולם המיתי, ואפשר למצוא בספרי המקרא ביטוי ליצורים דמיוניים שנוצרו על ידי מחברי המיתוסים הכנעניים שבאזור. יצורים אלה מכונים בלשון המחקר ‘יצורים מיתולוגיים’.

בחקר התרבויות הקלאסי שלטה בעבר גישה מזלזלת כלפי מיתוסים. מיתוסים נתפסו כשריד פרימיטיבי של עולם לא מפותח. במאה השנים האחרונות צצו גישות שונות בפילוסופיה, באנתרופולוגיה ובפסיכולוגיה, הרואות במיתוסים נכס חשוב של התרבות האנושית ולומדות ממנו דברים רבים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מיתוס
שם ספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית ; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית