מאגר מידע

ספרים חיצוניים | מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; רוני מגידוב; אילה פז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עד המאה השנייה לספירה היו ביהודה ספרים קדומים שנחשבו מקודשים. במאה השנייה כונסו חלק מהספרים האלה והוחלט שהספרים האלה הם ספרים מקודשים. אסופה זו היא התנ"ך. החכמים שהחליטו אילו ספרים יִיכּללו בתנ"ך החליטו גם אילו ספרים לא יִיכּללו בו. הספרים שהם השאירו בחוץ נקראים 'הספרים החיצוניים'.

בין הספרים החיצוניים יש ספרים המספרים מחדש את סיפורי התנ"ך, כגון 'ספר היוֹבְלים'; יש ספרים המשלימים את התנ"ך ואת מה שלא סופר בו, כגון 'ספר צוואות בני יעקב' המביא את קורותיהם של בני יעקב, אחי יוסף; יש ספרי חוכמה ומוּסר, כגון 'ספר בן סירא' הדומה מאוד לספר משלי; ויש ספרים חיצוניים שאינם קשורים כלל לספרי המקרא, כמו ארבעת ספרי מקבים. הספרים החיצוניים אומצו על-ידי הנצרות ונתקבלו כחלק מכתבי הקודש בכנסיות הנוצריות. הנוצרים תרגמו את הספרים החיצוניים ללשונות הכנסיות השונות, וכך נשתמרו הספרים החיצוניים בתרגומים לשפות שונות - ליוונית, לחבשית, ללטינית, לארמנית ועוד. בעת החדשה הגיעו אלינו הספרים החיצוניים דרך התרגומים הנוצריים, חלקם דרך מגילות מדבר יהודה, ובגניזה בקהיר ונמצאו גם קטעים בספרים מימי הביניים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ספרים חיצוניים
שם ספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית ; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית