מאגר מידע

היהודים הנוצרים | מחברת: מתיה קם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

חיו במאה ה- 2-1 לספירה והיו תלמידיו ותלמידי תלמידיו של ישו. היהודים-הנוצרים ראו את עצמם יהודים לכל דבר, וכך אף התייחסו אליהם - למרות ההסתייגות שהם עוררו בציבור היהודי.

הקהילה הראשונה של יהודים-נוצרים קמה בירושלים לאחר מות ישו, והיא התפתחה מקבוצה קטנה מאוד לקהילה גדלה והולכת. הטקסים העיקריים של קהילה זו היו הטבילה למטרות טוהרה והסעודה המשותפת. מבחינה חברתית הייתה הקהילה של היהודים-הנוצרים מבוססת על עקרונות שיתופיים: בני הקהילה ויתרו על כספם ורכושם הפרטי, והעבירו אותם לרשות כלל בני הקהילה. המפנה ביחס הקהילה היהודית ליהודים-הנוצרים חל בעקבות פעילותו של פאולוס מטרסוס (שאול התרסי), שהפך את הנצרות מאמונה של כת יהודית לדת חדשה לגמרי. פאולוס הטיף לביטול כל המצוות ולאמונה בישו לא רק כמשיח, אלא גם כבנו של אלוהים. זאת ועוד: הדת החדשה ראתה עצמה כדת ישראל האמיתית, שבאה להחליף את הדת היהודית. פאולוס פעל מחוץ לארץ ישראל, אבל פעילותו הביאה לשינוי מהותי ביחס של יהודי ארץ ישראל אל היהודים-הנוצרים. המבלך המאה ה- 2 לספירה הרחיקו מן הקהילה היהודית את אלו שנחשדו בשייכות לקהילת היהודים-הנוצרים, וכללו אותם בכינוי הגנאי "מינים".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: היהודים הנוצרים
שם ספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית