מאגר מידע

סופר, משה (1762- 1839) | מחברת: קציעה אביאלי-טביביאן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הרב משה סופר, הידוע בכינויו החת"ם סופר, היה רבה של העיר פּרֶסבּוּרג שבהונגריה, ואף הקים בה ישיבה. הוא היה מהמתנגדים החריפים של התיקונים בדת ברוח הרפורמה.

הרב סופר הדגיש כי שינויים בדת, ולו גם הקלים ביותר, עלולים לערער את כוחה של היהדות. לתפיסתו, כל חידוש בחיים היהודיים אסור מן התורה. במעשיהם ובמנהגיהם של הרפורמים ראה סכנה גדולה לקיומו של עם ישראל והובלה להתנצרות. בד בבד עם התנגדותו הקיצונית לשינוי כלשהו בלבוש המסורתי ובסדרי התפילה, סבר כי יש מקום גם ללימודים כלליים, בתנאי שיבואו לאחר לימוד התורה. הוא אף אישר להקים בית ספר לצעירים יהודים ללימוד מלאכה וחקלאות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סופר, משה (1762- 1839)
שם ספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה
תאריך: תשס"ג 2003
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית