מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מראשוני "חיבת ציון" ומחלוצי העלייה הראשונה, יליד רוסיה.

ממייסדי ראשון לציון, היה פעיל בעניינים כלכליים של היישוב, וכך לדוגמה ניהל את "אוצר ההתיישבות היהודית" בלונדון – המוסד הכספי של ההסתדרות הציונית, ואת בנק אנגלו-פלשתינה ביפו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה