מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שם הרומן שפרסם הרצל ("אַלטנוֹילַנד", מילה בגרמנית שמשמעה: "ארץ עתיקה-חדשה"), ובו תיאר כיצד תיראה ארץ ישראל עשרים שנה לאחר קבלת הזיכיון להתיישבות יהודים. הרומן יצא לאור בגרמנית בשנת 1902, ועוד באותה שנה תורגם לעברית בידי נחום סוקולוב.

בעברית נקרא הספר "תל אביב", ולכבודו של הרצל נקראה העיר העברית הראשונה בשם זה. כדי להדגיש כי מימוש החזון הלאומי תלוי אך ורק ביהודים עצמם, הציג הרצל בראש הספר את המשפט שנעשה מפורסם: "אם תרצו – אין זו אגדה".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה