מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גישה המשלבת וממזגת את גישת הציונות המדינית– אשר דוגלת במשא ומתן פוליטי עם מדינות העולם – עם הדרך המעשית של ההתיישבות בארץ ישראל.

את הזרם הנהיג חיים וייצמן שביקש להמשיך לפעול בשתי החזיתות בו-זמנית. המשרד הארצישראלי שהוקם ב-1908 על פי החלטת הקונגרס הציוני השמיני הגשים מדיניות זאת.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה