מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מפלגה יהודית סוציאליסטית שנוסדה ב-1897 בווילנה בכינוס חשאי ובלתי לֵיגלי.

שם המפלגה הוא קיצור השם ביידיש של "ברית כללית של פועלים יהודים בליטא, בפולין וברוסיה". בשונה מהתנועה הציונית, שנוסדה אף היא ב-1897, הציע הבונד לפעול למען אוטונומיה תרבותית ליהודים בארצות מגוריהם.
הבונד ערך את פעילותו ביידיש – שפתם של המוני היהודים באירופה. הבונד שלל את התפיסה הציונית שלחמה למען השגת טריטוריה ריבונית לעם היהודי, ולטענתו טריטוריה כזו תוכל להכיל רק חלק מן העם. הבונד ראה עצמו כמייצג את הפרולטריון היהודי המתרושש, ואילו הציונות מייצגת לטענתו את הבורגנות היהודית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה