מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


תנועה שליכדה בתוכה אגודות ציוניות סוציאליסטיות שקמו ברוסיה בשנת 1906. בראש התנועה עמד דב בֶּר בורוכוב. "פועלי ציון" היא מפלגה ציונית סוציאליסטית הבנויה על יסודות תפיסתו של קרל מרקס.

 

התנועה ביקשה לשלב בין שתי אידיאולוגיות: לאומיות וסוציאליזם. בורוכוב טען כי בארץ ישראל יצמח פרולטריון יהודי, תתרחש בה מלחמת מעמדות ובעקבותיה תתפתח חברה שוויונית.
התנועה התפשטה לריכוזים יהודים שונים בעולם, ובשנת 1906 הוקם הסניף של פועלי ציון בישראל. תחילה דגלו חבריה בכך שבארץ ישראל תתחולל מלחמת מעמדות שתביא ליצירת עולם חדש ובו חברה ציונית סוציאליסטית המבוססת על צדק ושוויון. במשך הזמן שינו פועלי ציון בארץ את תפיסתם ותמכו בעבודה עברית. בארץ הוציאה המפלגה עיתון בשם "האחדות", ודאגה לפועלים בהקמת לשכות עבודה, מטבחים ושירותי בריאות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה