מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מזרח"י – ראשי תיבות של: מרכז רוחני. תנועה ציונית דתית שהוקמה בשנת 1902 על ידי רבנים ציונים בקונגרס הציוני.

הרקע להקמתה היה ויכוח על אופייה של הפעילות התרבותית בתנועה הציונית שלא הודגש בה ההיבט הדתי, לטענת הרבנים הציונים. חששם מפני אופיה החילוני של הציונות הוביל להקמת מפלגה בתוך הקונגרס הציוני. הרב יצחק יעקב ריינס, מנהיג המפלגה, ראה אפשרות לתמוך בפעילותה של התנועה הציונית, כי פעלה לקיום מצוות יישוב ארץ ישראל – מצווה שנחשבה בעיניו שקולה כנגד כל המצוות, אך סבר כי העיסוק בנושא התרבות אינו עניינה של התנועה הציונית.
לפי תפיסת המזרח"י, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל הם שלושה יסודות המשלימים זה את זה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה