מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מפלגה שהוקמה ב-1912 על ידי התחברות של יהודים אורתודוקסים מגרמניה, מהונגריה, מרוסיה ומפולין – שהתנגדו לציונות.

המפלגה ביקשה להציע פתרון ברוח התורה לכל הבעיות שיעלו בחיים היהודיים. נקודת המוצא של "אגודת ישראל" הייתה עם ישראל ולא ארץ ישראל. חברי התנועה טענו שהם מייצגים את כלל ישראל המאורגן בגלות, כנגד הציונות שטענה שהיא מייצגת את האומה כולה. התנועה טענה שתפעל למען ענייני היהודים והיהדות – אך ללא כל היבט פוליטי. "אגודת ישראל" התנגדה לעלייה לארץ ישראל לפני בוא המשיח.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה