מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינוי למאבק שניהלו הפועלים בני העלייה השנייה באיכרים שעלו בעלייה הראשונה והעדיפו להעסיק פועלים ערבים ולא פועלים יהודים.

הפועלים נאבקו למען עבודה עברית וביקשו לממש את זכותם להתפרנס מעבודתם בכל תחום שהוא. איכרי העלייה הראשונה העדיפו את הפועל החקלאי הערבי המכיר את האקלים בארץ, והוא צייתן, מיומן וזול מן הפועל היהודי. הפועלים לעומתם טענו שארץ ישראל צריכה להיבנות בעבודה עברית וביקשו להפסיק את התהליך שבו ארץ ישראל נבנית בידי זרים – תהליך שעל פי תפיסתם הוא חרפה ללאומיות היהודית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה