מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מפלגה שנוסדה בארץ ישראל (1905). עם הקמתה נע מספר חבריה בין 300 ל- 400 בלבד.

לפי תפיסת חברי המפלגה מטרת הציונות היא לבנות עם יהודי עובד, חבריה האמינו כי יש לפתח בהדרגה את מעמד העובדים שיגשים את הציונות, ולכן לחמו למען עבודה עברית. המפלגה הוציאה לאור עיתון, ושמו כשם המפלגה – "הפועל הצעיר". כדי לסייע לפועלים בצורכי היומיום, הקימה המפלגה לשכות עבודה, מטבחים שסיפקו אוכל לפועלים ושירותי בריאות. חבריה גם ארגנו שיעורי ערב ללימוד עברית, והקימו ספריות ציבוריות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה